Hva er en dialogduk

En dialogduk er et verktøy designet for å støtte og forbedre en læringsprosess. Konseptet bygger på voksenpedagogiske prinsipper om at voksne lærer best gjennom å koble ny kunnskap til sin praktiske arbeidshverdag. En dialogduk kan inkludere spørsmål, øvelser eller informasjon som er relevante for de spesifikke læringsmålene. Arbeid i grupper skaper diskusjon, dialog og utveksling av erfaringer som sikrer felles forståelse og evne til å jobbe videre med praktisk handling.

Analogt, digitalt eller hybrid?

De aller fleste av dialogdukene våre er i et analogt format. De som jobber sammen på en duk forteller at det analoge formatet, det å kunne ta og skrive på papiret, bla om til neste oppgave, flytte på bilder og casekort, eller feste smileys på oppgavene, gir en helt spesiell opplevelse.

Men ikke alle møter kan eller trenger å være fysiske. Vi leverer derfor også digitale dialogduker, hvor vi bruker Miro-tavler som utgangspunkt, men med vårt eget design og dialogduk-pedagogikken intakt. Akkurat som digitale møter krever et litt annet oppsett og gjennomføring enn det fysiske, har digitale dialogduker sin egen struktur og funksjonalitet. Prinsippet om å sørge for innsikt og læring gjennom refleksjon sammen med andre er felles for både analoge og digitale dialogduker.

Vi lager i økende grad hybridløsninger der det analoge formatet – med sine fortrinn – kombineres med digitale løsninger. De fleste ønsker å samle informasjon og innspill fra deler av prosessen, for eksempel forslag til oppfølging, prioritering av områder eller deling av erfaringer. Vi gjennomførte vårt første hybridprosjekt i 2010, og har lang erfaring med hva som egner seg best for ulike formater. Vi har til og med utviklet vår egen digitale workshopløsning, Diggle, som er skreddersydd for å kunne brukes som et digitalt alternativ eller supplement til den analoge dialogduken. 

Effektivt endringsverktøy

Vi har en grunnleggende tro på endring gjennom læring og involvering. Og at refleksjon, diskusjon og erfaringsdeling med andre er den beste tilnærmingen. Dialogduker gir høy interaktivitet i læringssituasjoner ved å la deltakerne reflektere og diskutere aktuelle tema, for selv å trekke konklusjoner og utforme handlingsalternativer.

Dialogdukens struktur leder deltakerne gjennom en nøye designet prosess. Kombinasjonen av faglig innhold og designelementer gir tydelig veiledning gjennom prosessen, samtidig som deltakerne får ny innsikt, forståelse og motivasjon. Fordi prosessen og innholdet er fastlagt, får alle som bruker en spesifikk dialogduk samme informasjon, og går gjennom de samme spørsmålene. Refleksjon og meningsutveksling i mindre grupper gir rom for å trekke egne konklusjoner, samtidig som man kan utfordre, og bli utfordret av, andre grupper som kanskje har trukket andre konklusjoner. I endringsprosesser er ikke målet alltid full enighet, men en felles forståelse for hvor vi står og hvor vi, og å lytte til de innspillene fra de involverte.

Effektivt spredningsverktøy

Selv om det kan være inspirerende å delta på kurs, seminarer og konferanser, er det ofte vanskelig å oversette og spre egne erfaringer og aha-erfaringer til kolleger og ansatte. Når dialogduker er en del av slike samlinger er det enkelt for de som har deltatt å ta med seg en tilsvarende duk tilbake til egen avdeling – og bruke på nytt. Med riktig design erstatter dialogduken prosessledere, og det er enkelt å lede andre som skal jobbe på duken etter at du har jobbet deg gjennom den selv. Derfor egner dialogduker seg utmerket for å implementere og forankre et budskap eller spesifikk kunnskap innen større organisasjoner, enten fra toppen og nedover eller som innspill fra medarbeidere oppover i organisasjonen.

Om Specifique

Vi hjelper kundene våre til å lykkes med endring. Vi utvikler gode og effektive læringsprosesser som sikrer gjennomføring av endring innen områder som ledelse, strategi, hms, arbeidsmiljø,  organisasjonskultur og organisasjonsutvikling.

Vi har hjulpet mer enn 200 norske og internasjonale virksomheter med organisatorisk endring i mer enn 70 land, og med involvering av over 2,5 millioner ledere og medarbeidere.

Specifique har over 30 års erfaring med å bruke og utvikle digitale og analoge metoder for effektiv implementering og forankring av endring. Alltid med vekt på aktiv involvering av de som blir berørt. 

For mer informasjon om oss, besøk vår hjemside på www.specifique.no.